facebook_popup_lng

By MAXCART
остава10 секунди Затвори

Защо да запиша детето си на курс по чужд език, нали учи в училище?

Защо да запиша детето си на курс по чужд език, нали учи в училище?

С огромен респект към колегите от държавните училища ще кажа, че ученето на чужд език само в училище не е достатъчно. Ще обърна внимание на всеки един от ключовите компоненти в обучението и как те се различават в двата вида учебни заведения – държавното училище и езиковата школа.

  1. Учебници и учебни пособия - в училище учителят няма възможност да избере учебника, по който да работи. Т.е. има, но може да избира от 3 учебника, които са еднакво неподходящи. В школата учителят има безкрайно много възможности както за учебна система, така и за включването на много допълнителни материали, различни интерактивни и стимулиращи дейности, като например истинска чуждоезикова библиотека с адаптирани книги за всяко ниво, което е изключително полезно за курсистите.

  2. Ресурси – в школата учителят има достъп до всички възможни ресурси, които биха му били нужни, като започнем с възможност за копиране и принтиране, аудио-визуални материали, различни реалии и преминем през интерактивни дъски, плеъри, мултимедия и т.н., т.е. учителят разполага с всичко, което може да му бъде необходимо, за да осъществи урока по най-полезния, забавен и разбираем начин. Само за сравнение, в училище много често учителят не разполага с плеър или касетофон от който учениците да слушат, а ползва собствения си телефон или сам чете текста, което е меко казано неприемливо.

  3. Време – в училище часовете по чужд език са малко, пръснати измежду другите предмети и учителят прави и невъзможното да провери домашната, да изпита няколко човека и да преподаде новия урок за 40-45 минути. Очевидно е, че време учениците да комуникират на чуждия език и да развиват уменията си няма, да не говорим за допълнително обясняване или упражняване на нещо, което ги затруднява. В школата часовете са внимателно пресметнати, така че да има време за всичко – домашна, преговор и допълнителна практика, игри, развиване и на четирите умения (говорене, слушане, писане и четене) и проверка на знанията.

  4. Индивидуално отношение – ученето на чужд език винаги е свързано с въпроси и с нужда от допълнителна помощ . Това няма как да се случи в училище, защото един клас е средно от 25 деца и всяко от тях възприема информацията различно и има нужда от индивидуален подход, но за това няма време в един учебен час. Каквото и да направи учителят, не е възможно той да успее да бъде еднакво полезен за всички в класа. В малката група в школата учителят име време за всяко дете и може да отговори на индивидуалните му потребности.

  5. Допълнителни часове- в училище има възможност за допълнителни часове, които са необходими за изглаждане на различни проблемни структури или умения, но в тези часове идват деца от всички класове на учителя, т.е. заедно в такъв час могат да бъдат дете от 2-ри клас, което има нужда от помощ с азбуката, петокласник, който се затруднява с минало време и десетокласник, който трябва да тренира слушане с разбиране. Няма адекватен начин, по който тези три деца да могат да получат помощ в едни и същи 45 минути от времето на учителя. В школата тези допълнителни часове са задължителни в програмата и учителят се уговаря индивидуално с конкретен ученик за решаването на конкретен проблем и реално е максимално полезен на детето.

  6. Езиково ниво – това е една от основните разлики и един от най-големите проблеми с чуждоезиковото обучение в държавното училище. В училище децата са разделени по възраст, но не и по езиково ниво. Така в един 5-ти клас, например, е напълно нормално да имаш дете, което е усвоило необходимите знания за възрастта си, и друго, което сега започва да учи езика. В школата това не може да се случи – там групите се сформират на база възраст и езиково ниво. Така децата учат заедно със свои връстници, които владеят езика на същото ниво и общуването им е лесно и приятно.

  7. Подготовка за матури и сертификатни изпити – Допълнителното обучение в школа е много важно, но ще се отнася до подготовка за изпити, то е абсолютно задължително. Ученик, който иска да държи матура по език или да се яви на сертификатен изпит, за да кандидатства в чуждестранен университет, трябва много усилено и целенасочено да се подготвя. Подготовката включва не само покриване на езиковото ниво, но и запознаване и отработване на специфичния формат на изпита и само един учител с достатъчно опит в областта може да даде истински полезен съвет, да подготви кандидата за всички уловки, които ще срещне и за всички неща, за които ще трябва да внимава, както и да насочи усилията на ученика в правилната посока и заедно да изтренират всеки компонент от изпита.

  8. Конкретност и специализираност- както всяко нещо, с което човек се занимава допълнително, ученето в школа много по-бързо води до вдигане на езиковото ниво, знанията се усвояват много по-стабилно и уменията се развиват с много по-бързи темпове. Ученикът свързва школата с изучаването на езика и за него това става една много конкретна, специализирана среда, отделна сфера от живота му, която се развива по собствен начин, без да се смесва с други учебни предмети и ученето на езика да става между другото.

  9. Комуникация, общуване и екип – в школата се развиват и много социални умения, защото там групите са малки, повечето деца са много мотивирани и целенасочени, с желание да учат и да се развиват, и различните видове дейности, в които ги въвлича учителят водят до изграждане на много добри умения за работа в екип, умения за общуване, аналитично мислене, въображение, толерантност, умения за водене на дискусия и аргументация – неща, върху които в училище трудно може да се работи, имайки предвид краткия учебен час, броя на децата в класа и фактът, че не са на едно езиково ниво.

  10. Възпитаване на любов към езика – постоянното общуване на чуждия език, запознаването на ученика с особеностите на дадената култура, достигането до истинско разбиране на езика и постоянната подкрепа, която получават от учителя възпитават у децата една истинска любов към езика, едно любопитство и желание за учене и четене, а не страх и отвращение, които биха изпитвали, ако това, което учат, е трудно, неразбираемо и скучно. Какъвто между впрочем е случаят с децата, които не са в правилното езиково ниво. Тази любов към езика е изключително важна, защото ние възпитаваме млади хора, които утре ще излязат от опеката ни, ще трябва сами да продължат да се развиват и е важно да знаят кое е най-доброто за тях самите. В крайна сметка в наши дни най-важното качество, което се търси на пазара на труда в световен мащаб е това, да бъдеш комуникативен.


Аудио запис на въпроса можете да чуете отдолу: