facebook_popup_lng

By MAXCART
остава10 секунди Затвори

Защо е необходимо да има домашни?

Защо е необходимо да има домашни?

Домашните са още един от въпросите в дискусия напоследък. Може да е съвсем малка, но домашна трябва да има. Това е абсолютно необходимо поради няколко причини.

  1. Домашната е самостоятелно ползване на езика. В час винаги всичко е ясно и лесно, но кагато трябва сам да приложиш наученото без учителя до себе си, нещата може да се окажат съвсем различни. Докато си пишеш домашната ще стане ясно дали наистина всичко си разбрал и когато учителят я проверява следващия път, той също ще добие по-ясна представа дали и къде изпитваш затруднения.

  2. Домашната е още една възможност за досег с чуждия език. Колкото повече и по-често се занимаваш с езика, толкова по-добре. Не е задължително домашната винаги да бъде само за писане – може да бъде да слушаш песен, да прочетеш книга, да гледаш филм, да направиш проект, да нарисуваш и да опишеш картина, да създадеш история, да интервюираш някого и да напишеш доклад и т.н.

  3. Домашната е възможност да повториш още веднъж това, което си учил в час. Както вече говорихме, повторението е важна част от обучението по чужд език и заданието за вкъщи всъщност е повторение, но под различна форма.

  4. Домашната изважда езика от учебния час. За учащия е важно да използва езика и извън училище, т.е. всяка дейност свързана с езика извън часа е важна, защото ученикът използва езика в неконтролирана среда и развива креативността и въображението, като цяло боравенето с езика под различни форми.

  5. Домашната развива отговорност. Ученето на език няма срок, т.е. никога не достигаш момента, в който си го научил и учениците трябва да знаят това от самото начало. Домашната учи децата, че заниманията само в училище не са достатъчни, че не учителят е отговорен за техните знания, а те самите и затова трябва да допринасят към този процес.

 

Аудио запис на въпроса можете да чуете отдолу: