facebook_popup_lng

By MAXCART
остава10 секунди Затвори

От каква възраст е добре да се започне изучаването на втори чужд език?

От каква възраст е добре да се започне изучаването на втори чужд език?

Както вече отговорихме преди време, колкото по-рано започне изучаването на чужд език, толкова по-добре. До третата година се усвояват структурата и лексикалният минимум на родния език и с това вече успешно може да се включи изучаване на първи чужд език, което за тази възраст е само под формата на забавление. Затова на първо място е изключително важно на какво ниво е майчиният език, тъй като от това в голяма степен зависи качественото усвояване на втори, трети и четвърти чужд език.

Кога е подходящото време детето да започне да учи трети език?

Няма еднозначен отговор на този въпрос, защото той зависи от множество фактори – дали родителите говорят един и същ език, дали семейството живее в друга страна, в която говоримият език е различен от родния за детето, дали има подходяща среда за общуване на изучавания език, и т.н. В семейство, в което родителите говорят различни езици, живеещо в страна, в която се говори трети език, за растящото малко дете и трите езика ще се окажат еднакво възможни за усвояване. По-особена е ситуацията при деца, при които и родителите, и заобикалящата среда е свързана само с един език и всеки следващ е наистина чужд. Най-общо казано, има две много важни неща, които трябва и родители, и учители да имат предвид при започване изучаването на втори чужд език, а именно:

 

Първо, детето трябва има стабилна основа с първите два езика, преди да започне изучаването на трети език. Тази основа трябва да включва добре развити умения за писане и четене, както и основни познания по граматика поне при единия език, а най-добре и при двата. Това поставя най-ранния момент за включване на трети език около 10-та година на детето. Освен това детето трябва да има постоянен достъп и до трите езика (майчиния и двата чужди) и всеки от тях трябва да има свое собствено място, време и хора, с които да се използва. Например, ако едно дете е българче, с български родители и живее в България, то няма реална среда, в която напълно естествено да усвои друг език. Ако е започнало да учи английски в предучилищна възраст, до 3-4 клас то ще е постигнало едно стабилно ниво на английски и спокойно би могло да започне ученето на втори чужд език, например немски. И двата чужди езика обаче, трябва паралелно и постоянно да се развиват, като всеки от тях има конкретна среда, в която да се използват, да кажем на английски говорим в школата, а на немски - в часовете по немски в училище или с братовчедите, които живеят в Германия.

Второ, детето трябва истински да общува, а не само да бъде изложено на влиянието на чуждия език през определена продължителност от време през деня. Спорно е колко точно трябва да е дълъг този период, но минимум 20% от деня на детето трябва да са свързани с използването на дадения език. Детето трябва да има богати преживявания, свързани и с двата чужди езика, да има възможност да комуникира, да говори, да слуша, разбира и да чете на двата езика. 

Трето, от голямо значение е и какъв език се избира като втори. Той трябва да бъде достатъчно различен, за да се улесни усвояването му и да се избегне смесване на езиците. Ако например детето е учило испански досега, като втори език може да изберете английски, немски или китайски, но италианския не е подходящ, тъй като е твърде близък до първия.

След като веднъж детето е постигнало добро ниво на владеене на първите два езика (своя майчин и първия чужд), ученето на трети е много по-лесно, но ако с първия чужд език не е постигнато добро разбиране на граматика и лексика, както и свободно използване на натрупаните знания, то ученето на трети език най-вероятно ще доведе до объркване, смесване на двата чужди езика и в крайна сметка до недоброто усвояване на нито един от тях, или дори деградиране и на първия език.