Primary 3

Primary 3

Ниво Primary3  е логичното продължение на ниво Primary 2. То отговаря на ниво Movers по скалата на детските сертификати на Кеймбридж, но е за по-малки деца (3 клас), които учат в Мотив поне от първи клас и вече имат натрупани умения, навици и знания, които им позволяват усвояването на по-сложен материал по-рано от децата, които са започнали да учат по-късно. Нивото покрива материала от ниво Movers, но представен по по-лесен и достъпен начин за малките ни ученици. В резултат на това те имат възможноста да се явят на изпит за сертификат Movers към университета Кеймбридж по-рано от всички останали. Влизането на ново дете в нивата от серията Primary е възможно само ако то е на същата възраст и положи успешно специфичен диагностичен тест.

Какво още за ниво Primary 3?

Учебната година е от октомври до май.

Програмата включва 120 учебни часа по 45 минути;
Посещенията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа или веднъж седмично в събота;
Мотив предлага възможност за индивидуална работа с Вашето дете, в зависимост от индивидуалните му потребности.