курсове за младежи

Езиковите курсове за младежи са годишни, като посещенията са 2 или 3 пъти седмично през деня (съобразено със смяната в държавното училище) или вечер след училище (при по-големи ученици). Учебната година е от октомври до май и е разделена на 2 учебни срока, като за приключването на всеки срок и самата година учениците полагат съответно срочни и годишен изпит, който, ако бъде издържан успешно, им дава право да продължат в следващото ниво и разбира се да получат сертификат за успешно завършено такова. През годината учениците правят множество текущи тестове и проекти, които спомагат за лесното усвояване на езика, позволяват да следим в детайли обучението, и да реагираме своевременно при възникнали затруднения. Обучението в Мотив включва специално подбрана учебна система, допълнителни видео уроци и художествена литература на изучавания език за всички нива, които обогатяват речниковия запас и допринасят за още по-задълбочен контакт с езика, както и тренировъна подготовка, и обучение в ефективните стратегии за успешно полагане на различните формати изпити.