INCREDIBLE SCHOOL – видео курс в две нива за деца 2 – 3 клас.

INCREDIBLE SCHOOL – видео курс в две нива за деца 2 – 3 клас.

INCREDIBLE SCHOOL – видео курс за деца 2 – 3 клас.

Какво би било да учиш различните предмети в училище на английски? Уникалната видео система на издателство Оксфорд е изцяло базирана на метода CLIL (Content and Language Integrated Learning) – получаване на нови знания в дадена област посредством чужд език. Методът е широко прилаган в стотици училища по света, като чрез него децата едновременно учат предметите в училище и самия чужд език. Видео курсът, който предлага Мотив е нещо ново и много обогатяващо за децата – всеки епизод ги запознава с различни сфери на знанието – изкуство, наука, математика и т.н., научават много нови неща за света около тях, забавляват се, развиват въображението и любопитството си и всичко това се случва на английски език!

Курсът се провежда през месец юни, два пъти седмично, общо 24 учебни часа.

Всички необходими материали се осигуряват от Мотив.

Записване до 20. 05. 2018г. Местата са ограничени!