Primary 4 - 4 клас

Ниво Primary 4  отговаря на ниво Flyers по скалата на детските сертификати на Кеймбридж, но е за по-малки деца (4 клас), които учат в Мотив поне от първи клас и вече имат натрупани умения, навици и знания, които им позволяват усвояването на по-сложен материал по-рано. Нивото покрива материала от ниво Flyers, но представен по по-лесен и достъпен начин за малките ни ученици. В резултат на това те имат възможноста да се явят на изпит за сертификат Flyers към университета Кеймбридж по-рано от всички останали. Влизането на ново дете в нивата от серията Primary е възможно само ако то е на същата възраст и положи успешно специфичен диагностичен тест.

Обучението се провежда по доказалата се учебна система Friends на издателство Longman, в която всеки раздел се състои от уроци, концентрирани върху различните умения – четене, писане, слушане и говорене. Темите са разнообразни и интересни – фантастика, реалност, теми от ежедневието, богата информация за различни страни и интересни факти, които обогатяват общата култура на децата и развиват въображението им. Повтарящият се модел на поднасяне на учебния материал създава увереност при усвояване на граматика и лексика, които се преподават на 3 етапа – представяне, затвърждаване и упражняване. Системата предлага много допълнителни материали, подбрани за всички нужди и интереси на отделните ученици – тестове, игри, песни и работа по проект, които стимулират личното творчество на децата и им помагат да усвоят лесно правилата за създаване на различни типове текст.

Как Вашето дете ще придобие знания?

  • Учебната програма включва изучаването на 2 книги на английски език, по една за всеки срок. Четенето и обсъждането на интересна художествена литература обогатява речниковия запас на учениците, развива умението четене и поражда любов към литературата, а срочните проекти по книгите развиват умението писане;
  • Допълнителните програми за отбелязване на различни празници, заниманията, свързани с опазване на околната среда и различните творчески дейности превръщат изучаването на английски език в изключително приятно занимание;

Какво още за ниво Primary 4?

  • Учебната година е от октомври до май.
  • Програмата включва 120 учебни часа по 45 минути;
  • Посещенията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа или веднъж седмично в събота;
  • Мотив предлага възможност за индивидуална работа с Вашето дете, в зависимост от индивидуалните му потребности.

Допълнителна подготовка за сертификат:

https://www.esleschool.com/a2-flyers-cambridge-english-yle-flyers/

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/a2-level/