Общ английски - нива А1, А2, В1, В2, С1, С2 по европейската езикова рамка

Общ английски – нива А1, А2, В1, В2, С1, С2 по европейската езикова рамка

Системата на обучение e English File на издателство Oxford University Press, която е една от водещите системи за обучение на възрастни /студенти и работещи/. Забавните текстове, комбинирани с практически ситуации и интерактивни упражнения, подтикват към  използването на езика за комуникация и са особено подходящи за работещи, и заети хора. Изключително лека и комуникативна, English File е в 6 нива, като първото е Beginner, а последното – Advanced. Изучават се разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на курсистите всички необходими умения за справяне в ежедневни ситуации. В края на уроците има секция за практически английски, в която се набляга на слушането и на упражнения, включващи разговорни и жаргонни фрази, както и преговорен раздел за затвърждаване на придобитите в урока знания и умения. По време на своя курс учениците полагат 2 изпита – един по средата и един в края на обучението си по съответното ниво, като след успешно положен финален изпит получават сертификат.

Към учебника са включени и видео уроци, които развиват способността за слушане на автентичен английски и усвояването на популярна лексика, и изрази, използвани в ежедневието.

Съществен елемент в обучението е развитието на писмените умения на учащите. То се осъществява чрез ясни, точни и достъпни инструкции, които помагат лесно да се усвои създаването на различни типове текст – CV, описание, статия, формален и неформален e-mail и др.

Посетете страницата на учебната система за множество допълнителни материали и упражнения: https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=nl&selLanguage=nl

Допълнителни упражнения:

Към ниво Beginner (A1)

https://www.esleschool.com/beginner-level/

Към ниво Elementary (А2)

https://www.esleschool.com/elementary-level/

Към ниво Pre-intermediate (В)

https://www.esleschool.com/pre-intermediate/

Към ниво Intermediate (B1)

https://www.esleschool.com/intermediate-level/

Към ниво Upper-intermediate (B2)

https://www.esleschool.com/upper-intermediate/

Към ниво Advanced (C1)

https://www.esleschool.com/advanced-level-c1/