Primary 1 - 1клас

Primary 1 – 1 клас

Програмата Primary 1 е създадена специално за деца в 1 клас. Обучението се провежда с най-богатата на лексика детска учебна система – Incredible English 1 на издателство Оксфорд.  От основно значение е децата да се обучават в програми, съобразени с конкретните нужди и интереси за тяхната възраст.

Как Вашето дете ще придобие знания?

  • Всеки урок съдържа секции, които дават възможност на децата да разнообразяват сами своите часове – проекти, задачи, истории и игри;
  • Учениците първо упражняват изписването на английската азбука и отделните думи и фрази, а пo-късно започват да пишат и цели изречения;
  • Чрез плюшения папагал Нортън децата по лесен и достъпен начин  усвояват новите думи и се научават да ги използват свободно в английската реч;
  • Под формата на комикси са разказани истории, в които участват деца на същата възраст;
  • Чрез английския език програмата дава възможност на децата да усвоят думи и знания, и от  училищни предмети като математика, музика, география и изкуство;
  • През втория срок учениците работят с английска книга-приказка. Чрез нея децата обогатяват своя речников запас и започват да развиват умението четене с разбиране;
  • По време на двата срока децата пишат кратки текстове, свързани със самите тях и техните интереси;

Какво още за ниво Primary 1:

Учебната година за това ниво е от средата на септември до края на май;
Програмата включва 100 учебни часа по 45 минути;
Посещенията са 2 пъти седмично по 1,5 учебни часа или само в събота, когато се вземат двете занятия наведнъж;
Мотив предлага възможност за индивидуална работа с Вашето дете, в зависимост от индивидуалните му потребности.